Preview Mode Links will not work in preview mode

Lashlife

Dec 25, 2018

Ska jag debitera och i så fall, hur gör man?

Hur bemöter jag missnöjda kunder?


Dec 19, 2018

Intervju med Kim Rämet, 24 år.

En duktig Fransstylist med många

års erfarenhet.


Dec 11, 2018

Intervju med nyutbildade

fransstylisten Mikkiz J, 33år.


Dec 4, 2018

Mässa / Öppet Hus!


Nov 28, 2018

Tips, trix och egna erfarenheter

av att starta eget företag med

noll kronor på kontot.