Preview Mode Links will not work in preview mode

Lashlife

Dec 25, 2018

Ska jag debitera och i så fall, hur gör man?

Hur bemöter jag missnöjda kunder?


Nov 18, 2018

Här pratar jag om vad min podd

kommer handla om, häng med!